16 lekcí, které vám radikálně promění důvěru ve vztazích nejen v práci.Co je skutečně zapotřebí, aby ve vašem okolí byla zdravá a funkční kultura důvěry, která lidi podporuje ke kreativitě, laskavosti a odvaze konat?.

Nikdo z nás by se neměl vydávat cestou nedůvěry.Ztráta důvěry téměř vždy poškodí vztahy a tím naruší jejich integritu. Přestože si je každý vědomý toho, že bez důvěry nelze dosáhnout úspěchu, tak svým partnerům, manželům, manželkám, dětem a zaměstnancům často slepě důvěřujeme nebo předstíráme důvěru.


Dalo by se říct, že jsme stále malé děti, které bezmezně důvěřují a předstírají, že lidem kolem sebe věří. Nebo děláme pravý opak a jako malé děti nikomu nevěříme a říkáme, že si důvěru ostatní musí zasloužit.


Každý z nás chce mít kolem sebe důvěryhodný kolektiv, ale nevěnuje budování důvěry dostatečnou pozornost a považuje důvěru za samozřejmost.

Pic

Úspěch je následkem vysoké míry důvěry.Online kurz: Důvěra ve vztazích nejen na pracovišti vám radikálně promění způsob, jak vnímáte důvěru v jakémkoliv vztahu.


Tento kurz je výsledkem 15 let praxe Miroslava Sázovského, který koučuje, vede a pracuje s nepořádkem v myšlení úspěšných, chytrých a bohatých lidí.


Mirek pomáhá úspěšným, bohatým a chytrým lidem dosahovat toho, co jim připadá nemožné a ve své praxi využívá ontologicko-fenomenologického přístupu, díky kterému se jeho studenti neučí vědět, jak se chovat skrze návody a postupy, ale objevují principy, které se jim stávají jejich sebevyjádřením za každé situace bez ohledu na okolnosti.


Bez ohledu na to, kde se na své cestě nacházíte, získaná jasnost a hybnost prostřednictvím tohoto kurzu radikálně promění kulturu důvěry ve všech vašich vztazích nejen na pracovišti.

Pic

Revoluce ve vašem vztahu s ostatními lidmi.Kurz: Důvěra ve vztazích je něco víc než jen pasivní program, je to krok za krokem proces pro obnovení, rozvíjení a udržování kultury důvěry ve všech vašich vztazích.


Tento kurz je univerzální, protože staví na základních principech, které ať chcete nebo nechcete, fungují.


Prostřednictvím Mirkovo koučovací praxe, kdy přímo v aréně společně s jeho klienty čelí realitě, vytvořil vyčerpávající seznam 32 otázek, které vám pomohou budovat důvěru.


Mirek vás celým kurzem provede tak, abyste pro sebe mohli objevit nové možnosti bytí a jednání, které povedou k obnově, rozvíjení a udržení autentické důvěry, díky které budete mít možnost dosáhnout jakéhokoliv úspěchu.

Pic

Důvěra není nějakou měkkou dovedností. Jedná se o nedílnou součást vašeho úspěchu.

Co díky kurzu můžete pro sebe a váš tým objevit.

Detailní plán kurzu


Kurz "Důvěra ve vztazích nejen na pracovišti" je 4 týdenní online program (16 video lekcí - 5 hodin video přednášek) navržený tak, aby povýšil kulturu důvěry všech vašich osobních a pracovních vztahů na tu nejvyšší úroveň.

Týden 1 - Otevřete okno důvěry

 • Den 1: Představení a nastavení očekávání.

 • Den 2: Co je důvěra a proč se ji věnovat

 • Den 3: Tři druhy důvěry

 • Den 4: Proč je důležité pootevřít okno důvěry

Týden 2 - Subjektivní hodnocení jsou zabijákem důvěry

 • Den 5: Negativně subjektivní hodnocení je zabiják důvěry.

 • Den 6: Vliv subjektivního hodnocení na důvěru.

 • Den 7: Umění dávat a přijímat negativní hodnocení.

 • Den 8: Jak uzmenit subjektivní hodnocení.

Týden 3 - Vliv nálady na důvěru

 • Den 9: Jak poskytnout negativní zpětnou vazbu.

 • Den 10: Proč má nálada vliv na kulturu důvěry.

 • Den 11: Jak náladoprostor v týmu ovlivňuje důvěru.

 • Den 12: Jak proměnit náladu sobě a celému týmu.

Týden 4 - Jak udržet, obnovit a vytvářet vysokou kulturu důvěry

 • Den 13: Jak se vtvářejí jasné dohody podporující důvěru.

 • Den 14: Tři kroky, jak ctít své slovo v době, kdy má být dodrženo.

 • Den 15: Pět základních prvků osobní důvěryhodnosti.

 • Den 16: Jak udržet důvěru nejen ve vztazích na pracovišti.

Jak o kurzu mluví absolventi

Pic

Důvěra je základní podmínkou úspěchu


Miroslav Sázovský sestavil transformační kurz o důvěře, který navždy promění způsob, jak jste doposud vnímali důvěru.

Pic

Důvěra ve vztazích

Za pouhých 30 minut denně a 21 dnů, prostřednictvím promyšlené strategie a vedení, rychle zvýšíte kulturu důvěry ve všech vztazích nejen na pracovišti.